Kunstenaar Smoelwerk


Bezoek de website
Type: Website

Opdracht: Mark is een beedldhouwer. Om zijn kunstwerken online tentoon te stellen vroeg hij ons om een eenvoudige retro website te maken met basiskleuren, zwart, wit en fel oranje.

Technieken: HTML, CSS, Javascript
Posted in websites and tagged , .