DS Maatwerk


Bezoek de website
Type: Website en branding

Opdracht: David startte met een eigen zaak als schrijnwerker. Om een goede start te maken wou hij graag website die hij later zelf kon beheren om zijn portfolio aan te vullen.

Technieken: Fireworks, WordPress, CSS
Posted in websites.